Sidhuvudbild

Verksamheten

7.15
Förskolan öppnar på Stora avdelningen och vi är sammanslagna fram till klockan 8.30. Det är alltid ett välkänt ansikte som tar emot barnen, nya vikarier öppnar aldrig själva.

7.45 -8.30
Alla barnen erbjuds frukostbuffé på Stora avdelningen. De får själva välja vad de vill ha, vi erbjuder allt från fil och müsli till smörgås. Vi frågar er föräldrar om barnen ätit hemma och i så fall hur mycket de ätit så vi säkerställer att alla barn får den frukost de behöver.
De barn som inte behöver äta frukost här börjar dagen med en lugn aktivitet på förskolans stora avdelning.

8.30–11.00
Barnen på Lilla avdelningen går nu över på sin avdelning. Under förmiddagen finns möjlighet till lek, skapande och projektverksamhet, allt efter barnens intressen och behov. Kl. 10.00 äter barnen frukt och verksamheten fortsätter ute eller inne.

Barnen på Stora har olika inomhusaktiviteter som de själv väljer fram till kl. 9.15. Då har de en fruktstund och efter det arbetar de med sina projekt. Därefter fortsätter aktiviteter utomhus. På onsdagar går de iväg på gymnastik på Malmö Taekwondoklubb där vi hyr en gympasal.
Alla barn är alltid ute en stund på förmiddagen, vissa dagar en längre stund än andra men alltid ute, oavsett väder.
Vi erbjuder barnen stunder för fri lek både inne och ute varje dag. Här bearbetar barnen sina upplevelser och grundlägger den sociala kompetensen. Vi försöker att vara delaktiga och observanta i barnens fria lek för att se deras lärande och hjälpa barnen. Vi arbetar kontinuerligt med barnens lekmiljöer och möblerar och flyttar om efter barnens behov och önskemål. Det finns en aktivitetsvägg på Stora där barnen sätter sin bild på den aktivitet de vill göra. Där kan man se vad de andra barnen gör och var det finns plats.

11.00
Barnen på Lilla får nya blöjor om det inte funnits behov för att byta de tidigare. Blöjbyte och på/avklädning är en stor del i den pedagogiska verksamheten då vi försöker uppmuntra alla barn att försöka själva.
Barnen på Stora avdelningen klär själva av sig och hänger upp sina kläder, går på toaletten och tvättar händerna innan vi går in till samlingen.

11.15
Barnen samlas på sina respektive avdelningar. På Lilla sjunger vi en startsång, barnen får sätta upp sitt foto på flanotavlan och vi räknar tillsammans hur många som är där. Därefter sker det någon pedagogisk aktivitet beroende på barngruppens behov den dagen. Samlingen avslutas med en matvisa.

På Stora avdelningen samlas vi i en gemensam samling där vi uppmärksammar hur gruppen ser ut och vilka barn som är på plats på förskolan. Vi samtalar med barnen om dags- och veckostruktur och reflekterar kring de pågående projekten. Utifrån barnens önskemål och behov planerar vi ofta in någon pedagogisk aktivitet.

11.30
Under lunchen på Lilla sitter vi vid låga bord. Vuxna sitter på rullpallar. Barnen lägger upp maten själva för att locka dem att smaka på allt och för att erbjuda en allsidig kost. I möjligaste mån väntar barnen på varandra när man är klar men om orken tryter så får man gå från bordet. Barnen dukar själva av efter sig och återvinner överbliven mat i kompostpåsen.

På Stora avdelningen äter vi vid tre bord i olika rum för att få största möjliga matro. Barnen har sina egna platser och sitter i blandade åldrar med en eller två vuxna vid varje bord. Barnen lägger själva upp sin mat och uppmuntras av oss vuxna att smaka på det som bjuds. Det finns alltid möjlighet att ta mer mat, och även tid till samvaro och samtal. Barnen sköljer själva av sin tallrik och sitt glas samt återvinner överbliven mat i kompostpåsen.

12.15
Barnen på Lilla sover i vagnar utomhus året runt. Barnen sover mellan 45 minuter och två timmar allt efter vårdnadshavarnas önskemål. De sover gott tillsammans, gärna två och två. Vi finns alltid nära, vi vaggar vagnen, har ögonkontakt och håller i handen. För de barn som bara vilar finns möjlighet för en stund på en madrass inne på Lilla.

På Stora avdelningen har vi en lugn vila efter maten. Barnen turas om att välja en ljudsaga som vi lyssnar på tillsammans. De äldsta barnen får välja om de vill sitta i soffan, titta i böcker eller vila på en madrass på golvet. De yngre barnen får en egen madrass där de vilar med sitt gosedjur, napp, snutte eller vad de behöver för att komma till ro. Barnen vilar eller sover utifrån behov och dagsform. Minst en vuxen sitter alltid med barnen under hela vilan.

13.00–14.30
På Lilla vaknar barnen efterhand och vi har lugna aktiviteter inne tills alla är vakna och redo att gå ut.

På Stora avdelningen får barnen själva välja vad de vill göra och i vilket rum de vill leka efter vilan. De fortsätter på pågående projekt, bygger och konstruerar, spelar spel, ritar och pysslar, leker med mera. Vi vuxna finns till hands, hjälper barnen och ger dem möjlighet att dela upp sig i mindre grupper i de olika rummen med aktivitetsväggen som stöd.

14.30
Barnen äter mellanmål utomhus så länge vädret tillåter. Vi går då ut vid 14-tiden och barnen erbjuds mellanmål kl. 14.30. Under den kallare årstiden äter vi inne och klär på oss och går ut efter det. Nu fortsätter leken utomhus resten av eftermiddagen och vi är sammanslagna efter mellanmålet.
Vi möter vårdnadshavarna vid hämtning och lämnar över med några ord om hur dagen har varit.

17.15
Förskolan stänger

Vi öppnar och stänger efter vårdnadshavares behov av barnomsorg (följer Malmö Stads ramtider) så därför varierar de tiderna.

Sista fredagen i månaden har vi fredagsmys tillsammans. Det är festligheter med olika tema som maskerad, bakochfram, "hemmabio", disko, Pippi och charter!