Sidhuvudbild

Om förskolan

Filifjonkan drevs som ett föräldrakooperativ sina första tjugo år, men sedan februari 2011 drivs förskolan som ett personalkooperativ med bolagsformen ekonomisk förening. Styrelsen i den ekonomiska föreningen är förskolans huvudman och för tillfället ingår all tillsvidareanställd personal i styrelsen. Detta ger korta beslutsvägar vilket innebär att ord snabbt görs till handling!

När terminen ska planeras har personalen läroplanen för ögonen, stor hänsyn tas till barnens behov och intressen. Ibland har vi ett tema i varje åldersgrupp och ibland ett gemensamt tema som genomsyrar allt vi gör.

I Läroplanen står: En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

På Filifjonkan:
- har vi närproducerade, säsongsbetonade och i viss mån ekologiska livsmedel.
- undviker vi sötade livsmedel.
- vill vi att barnen ska visa respekt för andra och för miljön.
- vill vi ge barnen ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
- vill vi ge barnen förståelse för att vinsten av återbruk är ett val som bidrar till hållbar utveckling.
- källsorterar vi.
- har vi miljömärkt el.

I Läroplanen står: Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

På Filifjonkan:
- är vi ute i ur och skur, minst en gång om dagen, oftast två.
- erbjuder vi material som inbjuder till en aktiv utevistelse.
- finns det utrymme för spring och grovmotorisk lek.
- har vi förmånen att få hyra KFUK:s fina lokal att gympa i en gång i veckan, det uppskattas av såväl barn som personal.

Vi förhåller oss till Malmö Stads ramtider.