Sidhuvudbild

Artikel

Pedagog Malmö

Här kan du läsa en artikel om oss från Pedagog Malmö som finns på Malmö stads hemsida!
http://pedagog.malmo.se/artiklar/lek-halsa-och-hallbarhet-pa-filifjonkans-forskola/