Sidhuvudbild

Likabehandlingsplan

Mål

Personalkooperativet Filifjonkan ska vara en förskola där ingen mobbing eller kränkande behandling får förekomma.

Personalkooperativet Filifjonkan ska vara en förskola där alla behandlas lika och alla barn, föräldrar och personal ska känna trygghet och vara respekterade.

Personalkooperativet Filifjonkan ska förmedla värden som:
Människolivets okränkbarhet.
Individens frihet och integritet.
Alla människors lika värde.
Jämställdhet mellan kvinnor och män.
Solidaritet med svaga och utsatta.

Förebyggande åtgärder
På personalkonferenserna ska vi se om vi lever upp till målen,
om inte så ska vi analysera och åtgärda brister.

Föräldrar har alltid möjlighet att ta direkt kontakt med rektor eller kontakta styrelsen vid misstanke om mobbing eller annan kränkande behandling.

Vi ska ge information till barn, föräldrar och personal att Personalkooperativet Filifjonkan inte accepterar någon form av kränkande behandling såsom mobbing, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

Åtgärder

Vid misstanke om mobbing eller annan kränkande behandling ska personal reda ut vad som skett och orsak till detta, samt följa upp med lämpliga åtgärder i samarbete med rektor.

Rektor ska i samråd med berörda avgöra om vidare åtgärder ska sättas in för att lösa brister internt eller om utomstående expertis ska konsulteras eller om rättsliga åtgärder ska vidtas.